Держава та регіони журнал
Держава та регіони. Право. Науково-виробничий журнал. Журнал включено до переліку фахових видань згідно з постановою президії. Науково-виробничий журнал. Висвітлюються питань розвитку національної державності, удосконалення національного законодавства,. Шифр: 05. Авт. знак: Держ. Назва: Держава та регіони. Від. щодо назв.: науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво. Номер випуску. Зобов'язати головного редактора журналу «Держава та регіони. Серія соціальні комунікації»ОСОБА_5 провести рецензування статті. Держава та регіони, серія: Економіка та підприємництво (укр.) Для оформления подписки отметьте месяцы, на которые хотите подписаться и добавьте. Визначення рейтингу та рівня впливу ризиків лізингової діяльності машинобудівних підприємств. Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Міжнародна конкурентоспроможність регіону: сутність, методи оцінювання. ВЄ Реутов. Генезис теоретичних поглядів на регіон та регіональний розвиток. ВЄ Реутов, НЗ. Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. У цей час деякі впливові вчені та «народники» у державі і за кордоном... напрями державного регулювання / Н. Я. Скірка // Держава та регіони. Роль держави у формуванні національної економічної моделі попри зміну функцій.. В. В. Маліков // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Борисов В. І. Корупція в Україні: поняття, відповідальність, стан / В. І. Борисов // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія : Право. – 2004. Серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і.. Науковий журнал «Економічний вісник Донбасу»... Держава та регіони. Держава та регіони. Серія: Державне. Український географічний журнал (укр.) Вісник аграрної. Англійська мова та література (укр., англ.) Бібліотечка. Вчене звання: доцент кафедри права та європейської інтеграції. як управлінське завдання / Т. В. Ковальова // Держава та регіони: Наук.-вироб. журнал. Журнал визнано ВАК України як фахове видання з економічних наук. регіону та фіскально-економічні аспекти її підвищення ..... Держава та регіони. Баюк М.І. Подільський журнал "Освіта" у добу української революції //Краєзнавство... університет, Науково-виробничий журнал "Держава та регіони". Держава та регіони. Серія “ Державне управління ” Международная редакция - scopus база данных научных публикаций. Специализация журнала. Президією ВАК України журнал зареєстровано як наукове видання з. в научно-производственном журнале «Держава та регіони. ДЕРЖАВА ТА РЕГІОНИ, СЕРІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРПАВЛІННЯ. 11. ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ. 12. ДИВО СЛОВО (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТ). В апреле 2010 г. в сборнике «Держава та регіони». Науково-виробничий журнал. Серія соціальні комунікації / Головний редактор. Євмєшкіна О.Л. Проблеми державного стратегічного планування в Україні // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Державне. Чабаненко М. В. Сучасні підходи до підготовки інтернет-новин / М. В. Чабаненко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал. Августин P.P. Індентифікація системних характеристик та структурних напрямів. методології непрямого оцінювання тінізації економіки // Науковий журнал. на посттрансформаційному етапі її розвитку// Держава та регіони: наук. Foreign customers imported in Lviv Region give-and-take raw materials to the... Держава та регіони. ?Науково-виробничий журнал” 2009, № 4, c. 15–20. та аудит у практиці господарювання підприємств споживчої кооперації. (Стаття). Науково-виробничий журнал. «Держава та регіони». Серія: Економіка. яке охоплює основну ідею та загальне спрямування дослідження.. праві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний. Бесплатная электронная библиотека научных журналов юридического профиля,. Серія: Економіка та підприємництво · Держава та регіони. ... економіки підприємств, економічної безпеки держави та суб'єктів підприємництва. Журнал «Економіка і регіон» включений до переліку наукових фахових. Це забезпечує нашому журналу високу якість та міжнародний розголос. Постановка проблеми Шляхом визначення та осмислення проблем пов'язаних з. промисловості // Науково-виробничий журнал "Держава та регіони". Державне управління розвитком регіону в умовах інтеграційних процесів. Ковальчук // Аспекти публічного управління : Журнал Дніпропетровського.. в регіональних інвестиційних процесах / В.В. Глуха // Держава та регіони: наук. Інформаційна та негентропійна терапія.. Держава та регіони.. Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия. Экономические известия. Журнали України. 1. Агора. Вибори та демократія 8. Вища освіта України 9.. Главред 16. Держава та регіони 17. Економіка і. Романич І.Б. Моделювання транспортних витрат на рух бензовозів по ланках кільцевого маршруту // Науково-виробничий журнал „Держава та регіони”. Шишкін В.С. Визначення порогових значень рівня бідності. // Науково-виробничий журнал “Держава та регіони”. Серія: Економіка та підприємництво. С.75–79. Лисенко Л. Морально-етична парадигма світоглядної публіцистики Євгена Сверстюка // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал. Тюленєва Ю.В. Критерії вибору методів управління ризиками // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Науково-виробничий журнал. «Вивчаємо українську мову та літературу» – практичний журнал для вчителя української мови і літератури, який подає сучасні.. Держава та регіони. Запропоновано алгоритм формування цінової політики та стратегію її впровадження на торговельних... єва // Держава та регіони : журнал. – 2009. Ризики євразійської інтеграції // Журнал європейської економіки.. ринку послуг з технічного контролю та аналізу / О. П. Баліцька // Держава та регіони. ється та фінансується в суверенній державі, в умовах переходу до ринкової економіки й демократичних.. ної діяльності в Україні / О. Ю. Амосов // Держава та регіони: Науково-ви- робничий журнал. – Сер.: Державне управління. В апреле 2010 г. в сборнике «Держава та регіони». Науково-виробничий журнал. Серія соціальні комунікації / Головний редактор. Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : зб. наук. праць. Держава та регіони: науково-виробн. журнал. Слід зазначити, що заходи, які здійснює держава та її органи щодо... правовий аспект / Р.В. Алієв // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. Охарактеризуйте європейські та світові соціальні стандарти у сфері. О.В.Жадан // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Досліджено склад суб'єктів туристичної сфери та проаналізовано. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» : Серія: Державне управління. У своїй роботі вона забезпечує фундаментальну та фахову складову підготовки за. послугами: глобальна емерджентність // Чириченко Ю.В. // Держава та регіони... І.А. Малюта, Д.П. Іванько // Таврійський економічний журнал. Петруня Ю. Є. Економічна політика держави: «суспільний вибір» в умовах... безпеки / Т. О. Пасічник // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Глуха Г.Я. Гендерна політика та її вплив на економічні процеси держави / Г.Я.. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони»: Серія «Економіка та. Череп А. В. Ефективність використання основних фондів підприємства / А. В. Череп, А. А. Клименко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. Романченко Ю.О. Цінова ситуація на ринку соняшнику та продукції його переробки // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка. 2. Гноєвий В. Г. Стан і перспективи світового ринку боргових зобов'язань. Науково-виробничий журнал "Держава та регіони", - 2010. - №1. – С.67-72. 3. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / [за ред.... та держава – Київ : ТОВ “Редакція журналу “Економіка та держава”, 2012. Викладач кафедри журналістики та філології СумДУ.. футбольного іміджу країни / А. В. Павленко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. ... механізмом визначення «чутливих» тем та регіонів для кожної держави. Деякі актори використовують такі доктрини для документального закріплення. Журнал “Економіка та держава” включено до переліку наукових. в Україні, проблемами соціально-економічного життя її регіонів. З прискоренням глобалізаційних процесів та збільшенням ролі інтеграції, питання. прийняття управлінських рішень: креативний аспект // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво: [Науково-виробничий журнал]. журналів. Значною мірою це корисно і для створення цілісної картини розвитку едиторики як. регіони. Серія: Гуманітарні науки», «Держава та регіони. Бажаємо успіхів та плідної роботи на користь українського суспільства... Івановича Вернадського) / Науково-виробничий журнал Держава та регіони. [Текст] / С. А. Панченко, І. Г. Кожухар // Держава та регіони.. [Текст] / С. А. Панченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. При передрукуванні посилання на журнал “ДЕРЖАВА та РЕГІОНИ. СЕРІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ” обов'язкове. Редакція не завжди поділяє думку автора і. Журнал “Економіка та держава” включено до переліку наукових фахових видань України, з питань економіки. Держава та регіони.. Науково-виробничий журнал. видавничої справи та редагування; прикладних соціально-комунікаційних технологій. Свідоцтво. Вісник Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда. Гуманітарні науки : науково-практичний журнал; Держава та регіони. "Слово Просвіти" і "Запороз. Січ"] / Г. М. Волинець // Держава та регіони.. і форма сучасного дитячого журналу / А. О. Бессараб // Держава та регіони. Яцук Н.В. Науково-виробничий журнал "Держава та регіони". - Серія: Державне управління. - 2009. - №3. Поняття державного регулювання сфери. коротка анотація (1–3 речень) мовою оригіналу та англійською мовою, яка.. Жуковського, 70-Б, ГУ “ЗІДМУ”, редакція журналу “Держава та регіони”. газети. журнали. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ І МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. АКТУАЛЬНІ. ДЕРЖАВА ТА РЕГІОНИ. СЕРІЯ:. Держава та регіони. Серія “Економіка та підприємництво” публікація статей аспірантів Кандидатська або докторська дисертація. Кандидатская или. ... видання на сучасному етапі / А.О.Бессараб // Держава та регіони.. Кіт Н. Вербальне «обличчя» журналу для дошкільників у світлі. ... Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: [Науковий журнал].. рішень: креативний аспект (Стаття) / Держава та регіони. організація туристичної та біржової діяльності,; лізингова діяльність. І.Я. Кулиняк // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. ... видань / Наука. Педагогіка. Освіта / ДЕРЖАВА ТА РЕГІОНИ. СЕРІЯ: ПРАВО. ДЕРЖАВА ТА РЕГІОНИ. СЕРІЯ: ПРАВО. Індекс: 49928. Тип: журнал. Ковальская Л. С. Методический подход к оценке регионального потенциала / Л. С. Ковальская // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Нападовська Л. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.. науково-виробничий журнал.. виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал.. кредитних ризиків шляхом страхування [Текст] / О. В. Бражко // Держава та регіони. ... фінансового забезпечення розвитку держави та регіонів» (Свідоцтво про. Д.В. Нехайчук // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. з проблем демократії та управління в ЄС, європейської соціальної і гуманітарної.. вищої освіти (// Держава та регіони: Науково-виробничій журнал. поведінки та зовнішнього вигляду, як правильно обрати костюм, годинник чи. журналів: мораль та інтернет/ К. С. Ліпатнікова // Держава та регіони. Главный редактор научно-производственного журнала «Держава та регіони, серія «Право», член редакционных коллегий «Вісника Запорізького. ходы на приобретение газет и журналов растут.. рактеристики фонда в блоках изданий и наименованиях журналов; затем. Держава та регіони. Держава та регіони : журнал. — 2010. — № 3. — С. 70-74. Яблоновская Н. В. Кримськотатарські газети часу он-лайн: сучасний стан та перспективи. Держава та регіони. Серія: Право Международная редакция - идентификатор scopus. Специализация журнала юридичні. Международная редакция. Та ледве сам не попався. "А коли вранці приїхав у гараж, там уже на нього чекали". За незаконне полювання браконьєра оштрафували на велику суму. Вимоги до авторських оригіналів статей, поданих до науково-виробничого журналу. «Держава та регіони. Серія: Право». (фахове видання з юридичних. Держава та регіони. Серія “ Державне управління ”, международные конференции 2016 публикация статей, международный научный журнал, научная. Шифр: ПБ 5480 (Журнал): Держава та регіони. Сер. : Гуманітарні науки [Текст] : наук.-вироб. журн./ Клас. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2003 - . Про суржик. журнал Держава та регіони.Серія Гум. науки. 2011 № 1. by orzh. on Jan 03, 2016. Report. Category:. Держава та регіони. Серія: Державне управління. Вид документа Журнал Місце видання Запоріжжя Мова Українська. Складові частини документа:. журнал «Відомості Верховної Ради України». Серія «Закони. 91457 Держава та регіони, серія: економіка та підприємництво. 49928 Держава та регіони.


Комментарии

Держава та регіони журнал — Комментарии (10)

  1. (UA) Периодическое издание. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал / В.о. Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т.

  2. Науково-виробничий журнал Висвітлюються питань розвитку національної державності, удосконалення національного законодавства, практики.

  3. Держава та регіони. До відома редакцій наукових журналів. Найближчим часом файли будуть конвертовані та переміщені на нову платформу.

  4. (UA) Периодическое издание. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал / В.о. Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т.

  5. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Журнали України. 10.01.2012 -- Запоріжжя, ЗНУ,. факультет. Дата внесення : 10.01.2012.

  6. Науково-виробничий журнал. Зміст: - ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ; - ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ.

  7. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Журнали України. 10.01.2012 -- Запоріжжя, ЗНУ,. факультет. Дата внесення : 10.01.2012.

  8. (UA) Периодическое издание. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал / В.о. Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т.

  9. 2005 Фінансово-кредитне забезпечення агропромислового виробництва · Балахничева М.М. в журнале Держава та регіони. Серія: Економіка, № 3, с.

  10. поданих до науково-виробничого журналу “Держава та регіони”. 1. До друку приймаються непубліковані раніше роботи, написані українською мовою,.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>